NEA-index taxi tarieven in 2023

Bekendmaking definitieve NEA-index 2023 uitgesteld tot 14 november

De NEA-index zal dit jaar niet in oktober, maar op 14 november worden gepubliceerd. De reden voor de vertraging zijn de cao-onderhandelingen. Op dit moment is er nog geen akkoord en is de loonsverhoging voor 2023 nog niet bekend. De loonkosten hebben in de NEA-index een groot aandeel.

Om cao-partijen zoveel mogelijk tijd te geven om tot een akkoord te komen, is door de klankbordgroep besloten de vaststelling en publicatie van de NEA-index te verlengen tot 14 november. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van het landelijk Platform Opdrachtgevers Doelgroepenvervoer, vervoerders en vakbonden.

Als cao-partijen niet tot een onderhandelingsresultaat komen voor 14 november, wordt de component loon in de index vastgesteld op basis van de gemiddelde loonstijging zoals in de Macro Economische Verkenningen staat vermeld. Deze stijging is 3,9%. De NEA-index voor 2023 komt dan uit op circa 11,3%. Op basis van de huidige gesprekken tussen vakbonden en werkgevers is het niet uitgesloten dat de loonstijging substantieel meer zal zijn dan 3,9%, zodat met een NEA-index tussen de 13% en 15% rekening moet worden gehouden. Op 14 november zal het exacte percentage van de index bekend worden gemaakt.

Bron: Sociaal Fonds Mobiliteit