NEA-index taxi in 2024 op 3,4%

In opdracht van het Sociaal Fonds Mobiliteit stelt Panteia ieder jaar de NEA-index op. Dit is een kostenontwikkelingstool die inzicht biedt in de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. Onlangs is het Overzicht kostenontwikkelingen taxivervoer 2023-2024 gepubliceerd.

Panteia heeft berekend dat de NEA-index voor het zorg- en taxivervoer in 2024 uitkomt op 3,4%. De twee belangrijkste ontwikkelingen die meewegen zijn de stijging van de cao-lonen met 4,0% per 1 januari 2024 en de verwachte stijging van de brandstofkosten waardoor de kostenontwikkeling in totaal op 5,34 % voor 2024 uitkomt. Over het jaar 2023 wordt een correctie van -1,97% doorgevoerd mede als gevolg van lagere brandstofkosten, waardoor de NEA-index voor 2024 op 3,4% uitkomt.

De kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op vaststaande feiten, zoals de cao Zorgvervoer en Taxi, en prognoses van het Centraal Planbureau. Bij de berekening van de kostenontwikkeling is geen rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van toename van de congestie. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn eveneens niet bij de ramingen betrokken. Omdat het onderzoek betrekking heeft op de gemiddelde kosten, kunnen de kostenontwikkelingen per taxibedrijf anders uitpakken.

Het complete rapport kunt u bekijken op de website van het Sociaal Fonds Mobiliteit.

Bron: panteia.nl