De index voor de maximumtarieven taxi is door het ministerie van I&W per 1 januari 2021 vastgesteld op 0,91%.

De nieuwe maximumtarieven taxivervoer per 1 januari 2021 zijn: starttarief € 3,29; kilometertarief € 2,42 en minuuttarief € 0,40.

Voor (rolstoel)busjes geschikt voor het vervoer van 5 t/m 8 personen zijn de maximumtarieven per 1 januari 2021: starttarief € 6,69; kilometertarief € 3,05 en minuuttarief € 0,45.

Het maximum wachttarief bedraagt € 45,33.

Daarvoor werd opnieuw de LTI, de Landelijke Tarieven Index gebruikt. In het verleden pleitte KNV voor toepassing van de in de taxisector gangbare NEA-index. Ook pleitte KNV voor het laten vallen van de maximumtarieven omdat deze niet passen bij een geliberaliseerde taximarkt.

Voor een voorbeeld berekening van het taxi tarief voor 2021, zie Taxi tarieven 2021

Zelf weten wat de taxi jou gaat kosten, bereken jou taxiprijs op: https://www.taxi-prijzen.nl/taxikosten/