Taxitarieven flink omhoog in 2019

De maximumtarieven voor taxivervoer worden per 1 januari met 5,75 procent verhoogd. De forse stijging komt onder meer door de voorgenomen verhoging van de btw op personenvervoer van 6 naar 9 procent. Dat laat staatssecretaris Stientje van Veldhoven weten.

De vaste bedragen, de bedragen per kilometer en de bedragen per minuut voor een taxirit worden allemaal met de genoemde 5,75 procent verhoogd. Dat geldt ook voor het wachttarief dat mag worden gerekend voor aanvang van een rit, mits dat met de consument is afgesproken. De maximumtarieven gelden niet voor contractvervoer en taxivervoer dat wordt verzorgd tegen afgesproken vaste prijs.

De maximumtarieven voor de opstapmarkt worden jaarlijks geïndexeerd. Sinds 2013 werd daarvoor gebruik gemaakt van de samengestelde OV-index, zodat de prijzen voor taxivervoer optimaal aansluiten bij die voor het openbaar vervoer. Vorig jaar werd echter, in navolging van het OV, overgestapt op de Landelijke Tarievenindex (LTI). Daarin is voor 2019 ook de voorgenomen verhoging van de btw op personenvervoer van 6 naar 9 procent opgenomen.

Stijging in cijfers

De verhoging van de maximumtarieven ziet er in de praktijk als volgt uit.

  • Vast bedrag: van € 3,02 naar € 3,19
  • Bedrag per kilometer: € 2,22 naar € 2,35
  • Bedrag per minuut: € 0,37 naar € 0,39

Bij vervoer in voertuigen voor vijf tot acht personen is de stijging als volgt.

  • Vast bedrag: € 6,13 naar € 6,49
  • Bedrag per kilometer: € 2,79 naar € 2,95
  • Bedrag per minuut: € 0,42 naar € 0,44

Tot slot is er nog het maximumtarief dat “de vervoerder in rekening kan brengen voor de wachtperiode bij aanvang van de rit, mits dit vooraf met de consument is overeengekomen.” Dit tarief gaat van € 41,55 naar € 43,94.

Verwijzing naar Taxiklacht niet meer nodig

De tarieven vormen niet het enige punt waarop wijzigingen worden doorgevoerd. Binnen de Wet personenvervoer 2000 zijn aanbieders verplicht om te zorgen dat klanten met hun klachten ergens terecht kunnen. Sinds 2011 bestaat daarvoor Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer, kortweg Taxiklacht.

Deze organisatie krijgt echter geen subsidie meer en houdt hoogstwaarschijnlijk binnenkort op te bestaan. Volgens de staatssecretaris is het door de opkomst van apps in het taxivervoer veel makkelijker geworden voor consumenten om bij de juiste partij hun klachten in te dienen. Daarmee is het landelijke meldpunt, dat zo’n 800 klachten per jaar verwerkt, volgens Van Veldhoven overbodig.

En daarmee is ook de verplichte verwijzing naar dat meldpunt op ritbewijzen en de taxi-informatiekaart niet meer nodig. Op dat punt zal het Besluit personenvervoer dan ook worden gewijzigd. Taxibedrijven blijven wel verplicht om op het ritbewijs de eigen naam en contactgegevens te vermelden, of die van de organisatie die namens het taxibedrijf klachten afhandelt.

Bron: https://www.taxipro.nl/